Ing. Beneš Jan
ABBEN - znalecká kancelář s.r.o.
 
 
 
Objednejte si znalecký posudek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odhad nemovitostí, znalecké posudky Praha

Vyhotovíme pro Vás znalecké posudky, odhady cen všech druhů nemovitostí (jsme specialisté na obvyklé - tržní ceny) i speciální znalecké posudky na území města Praha a okolí. Můžete se spolehnout, že svoji práci odvádíme rychle, seriózně a především levně.

Znalecké služby nabízíme nejen po celé Praze, ale také na celém území ČR.
 
 

Hlavní účely ocenění jsou:

 
 • převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
 • soudní důvody (vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudních kauz)
 • úvěrová řízení, hypotéky (banky, stavební spořitelny)
 • ocenění věcných břemen
 • stanovení obvyklého nájemného
 • exekuce
 • restituce
 • převody majetku firem
 • vypořádání nájemních vztahů
 • problematika zhodnocení, resp. znehodnocení nemovitosti, při ukončení nájemního vztahu
 • problematika znehodnocení nemovitosti při zjištění závad na nemovitosti
 • pro vlastní potřebu objednavatele jako podklad pro optimální ekonomické rozhodování
 • problematika obvyklých cen závad jako slevy z ceny stavebního díla
 • obvyklé ceny účelně vynaložených nákladů na realizaci staveb (kontrolní podrobné položkové rozpočty)

Znalecký posudek, ocenění nebo expertízu Vám vypracujeme na všechny oblasti uvedené na této stránce. Pokud nejsme schopni sami specifický posudek nebo ocenění vypracovat nebo v případě složitých ocenění, která vyžadují součinnost více specialistů, zkontaktujeme spolupracující soudní znalce a celou záležitost vyřešíme v kooperaci. Snažíme se vždy o komplexní řešení daného problému.

Než náš zkontaktujete, tak si prohlédněte časté dotazy, které Vám odpoví na Vaše otázky
 
 
 
 

Kontaktní formulář