Ing. Beneš Jan
ABBEN - znalecká kancelář s.r.o.
 
 
 
Objednejte si znalecký posudek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odhadce nemovitostí Praha | časté dotazy

Jaké jsou druhy znaleckých posudků v oboru oceňování nemovitostí?
Administrativní ceny (dle oceňovacích vyhlášek MF ČR) ceny všech druhů nemovitostí
Obvyklé (tzv. tržní) ceny všech druhů nemovitostí
Hodnoty stavebních prací
Hodnoty nájmů
Zhodnocení nemovitosti v důsledku provedení rekonstrukce
Znehodnocení nemovitosti v důsledku vad, které se na nemovitosti vyskytují
Oceňování základního kapitálu při vkladech do společností
Oceňování věcných břemen
Existují i další velmi speciální druhy ocenění

Které instituce vyžadují znalecký posudek?

Znalecké posudky vyžadují finanční úřady, banky, soudy, notáři, úřady státní správy, finanční společnosti, exekutorské úřady, auditorské kanceláře, atd.

Jaká je doba platnosti znaleckého posudku?

U administrativních ocenění je platnost je po celou dobu platnosti oceňovací vyhlášky, obvykle 1 rok.
U obvyklých (tržních) ocenění je platnost obvykle 1 rok, případně do změny rozhodujících podmínek, za kterých byl znalecký posudek vypracován.

Cena znaleckého posudku

U znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Znalec ji sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu.

Máte ještě nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle nebo pomocí kontaktního formuláře.

 
 
 
 
 

Kontaktní formulář